Từ năm 2021, Bộ Công an đã tiến hành cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, từ 01/7/2021, hồ sơ làm Căn cước công dân (CCCD) có thay đổi so với trước đó. LuatVietnam đã cập nhật hồ sơ làm Căn cước công dân từ tháng 07/2021 dưới đây.

Một số điều bạn cần biết về thẻ căn cước công dân gắn chip

CCCD gắn chip với một số đặc điểm bạn cần biết như sau:

 • Độ bảo mật cao, chỉ chủ thẻ mới có được, nếu bị mất cũng không gặp rủi ro.
 • Tích hợp thêm các thông tin BHYT, BHXH, bằng lái xe... Nên chủ thẻ không cần phải có những loại hồ sơ khác trong người.
 • Cho phép tích hợp đa dạng áp dụng như chữ ký số, chuẩn xác sinh trắc học,...
 • Giảm chi phí cho việc công chứng thủ tục.
 • Phòng tránh giả mạo hồ sơ.
 • Tích hợp mã QR, tiết kiệm thời gian trình báo hồ sơ.

Các đối tượng cần phải đổi thẻ căn cước công dân gắn chip

Theo thông tư của Bộ Công an số 06/2021/TT-BCA các đối tượng sau đây cần phải bắt buộc đổi sang CCCD gắn chip:

- Các trường hợp bắt buộc đổi căn cước công dân sang CCCD gắn chip sau ngày 01/7/2021 gồm:

 • CMND hết thời hạn dùng.
 • Thay đổi  họ - tên - tên đệm.
 • Thay đổi ngày - tháng - năm sinh.
 • CMND bị hư hỏng không thể dụng được.
 • Thay đổi  đặc điểm nhận dạng công dân.
 • Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vị huyện - tỉnh trực thuộc Trung ương.
 • Trường hợp bị mất CMND thì phải làm hồ sơ cấp lại CCCD do CMND sẽ không còn được sử dụng.

- Các trường hợp yêu cầu đổi CCCD mẫu cũ sang CCCD gắn chip sau ngày 01/7/2021 gồm:

 • Thẻ cũ bị hư hỏng không sử dụng được.
 • Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
 • Với sai sót về thông tin trên thẻ cũ.
 • Thay đổi  thông tin về ngày - tháng - năm sinh, tên - họ - chữ đệm.
 • Xác định lại giới tính, đặc điểm nhận dạng, quê quán.

Thẻ CCCD được cấp lại trong những trường hợp sau đây:

 • Bị mất thẻ CCCD;
 • Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Có bắt buộc phải đổi thẻ căn cước gắn chip trước 01/7/2021 không?

Trước ngày 01/7/2021 chỉ là thời gian Nhà nước tạo điều kiện về sự ưu tiên và chi phí cho những đối tượng có nhu cầu làm thẻ mới. Tương tự, đây không phải là thời gian bắt buộc bạn phải đi làm thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp mới.

Theo quy định, các trường hợp yêu cầu đổi CMND sang CCCD gắn chíp sau ngày 01/7/2021 gồm:

- CMND hết thời hạn sử dụng;

- CMND hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vị huyện, tỉnh trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

- Trường hợp bị mất CMND thì phải làm giấy tờ cấp lại.

Những trường hợp yêu cầu đổi CCCD loại cũ sang CCCD gắn chíp sau ngày 01/7/2021 gồm:

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

+ Khi công dân có yêu cầu.

- Thẻ CCCD được cấp lại trong những trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ CCCD;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, sau ngày 01/7/2021 vẫn không yêu cầu đổi sang CCCD gắn chíp nếu như không thuộc các trường hợp quy định trên. Nếu như không thuộc những trường hợp quy định trên, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/CCCD mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn.

===> Xem thêm bài viết có tại:  Moonlight center point

Mức phí đổi thẻ căn cước gắn chip

Kể từ ngày 1/7/2021 trở đi, mức thu lệ phí CCCD gắn chip thực hiện theo Thông tư 59/2019/TT-BTC, mức phí cấp thẻ CCCD gắn chip cập nhật như sau:

 • Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ CCCD.
 • Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ CCCD.
 • Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Nguồn tham khảo và tổng hợp: Thông tư 06/2021/TT-BCA, Thông tư số 60/2021/TT-BCA và Thư viện pháp luật. Ngày cập nhật: 12/08/2021.

Công dân xin cấp đổi căn cước công dân gắn chip ở đâu?

Về nơi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip, Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định như sau:

 1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để đề nghị được đổi thẻ Căn cước công dân.

Điều 13 Thông tư này tiếp tục khẳng định:

 1. Cơ quan điều hành căn cước công dân Công an cấp huyện, thành phố, cấp tỉnh bố trí nơi thu nhận và trực tiếp tục nhận giấy tờ yêu cầu cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại địa phương mình.

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, ngày mà Thông tư 59 có hiệu lực, công dân có thể bắt buộc cấp CCCD tại nơi thường trú hoặc tạm trú.

Giấy tờ làm căn cước công dân có thể thực hiện tại nơi tạm trú

Thủ tục đổi thẻ căn cước công dân gắn chip mới lần đầu

(Áp dụng với công dân chưa đủ 14 tuổi chưa từng được cấp CMND và CCCD).

Căn cứ: Luật Căn cước công dân, Thông tư 59/2021/TT-BCA, Thông tư 60/2021/TT-BCA.

Bước 1: Yêu cầu cấp thẻ CCCD

Công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền để bắt buộc đổi thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp công dân đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an thì công dân lựa chọn dịch vụ, kiểm soát thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trường hợp thông tin đã chính xác thì đăng ký thời giời, địa điểm yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân; hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

Trường hợp công dân kiểm tra thông tin của mình trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu như thông tin của công dân chưa có hoặc có sơ sót thì công dân mang theo giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thông tin lúc đến cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Bước 2: Tiếp nhận đề nghị cấp CCCD

Cán bộ thu thập thông tin công dân tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập giấy tờ cấp thẻ:

+ Trường hợp thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không có sự đổi thay, điều chỉnh thì dùng thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu dữ liệu quốc gia về dân cư để lập giấy tờ cấp thẻ;

+ Trường hợp thông tin công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng có sự thay đổi, điều chỉnh thì buộc phải công dân xuất trình giấy tờ pháp lý chứng minh nội dung thay đổi để cập nhật, bổ sung thông tin trong thủ tục cấp thẻ;

+ Trường hợp thông tin công dân chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xuất trình một trong những loại thủ tục hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân để cập nhật thông tin trong giấy tờ cấp thẻ (như sổ hộ khẩu, giấy khai sinh...).

Bước 3: Chụp ảnh, thu thập vân tay

Cán bộ tiến hành mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân, chụp ảnh, thu thập vân tay để in trên Phiếu thu thập thông tin CCCD cho công dân rà soát, ký tên.

Ảnh chân dung của công dân khi làm hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; y phục, tác phong trang nghiêm, lịch sự. Đối với trường hợp công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được mặc lễ phục tôn giáo, trang phục dân tộc đó, giả dụ có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải đảm bảo rõ mặt, rõ hai tai.

Bước 4: Trả kết quả

Công dân nộp lệ phí, sau đó nhận giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân. Người dân đi nhận CCCD tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận giấy tờ theo thời gian ghi trên giấy hẹn hoặc trả qua đường bưu điện (công dân tự trả phí).

Lệ phí: Miễn phí (khoản 2 Điều 32 Luật Căn cước công dân).

Thời hạn khắc phục

Tối đa 8 ngày làm việc (Điều 11 Thông tư 60/2021/TT-BCA).

Lưu ý: Do tác động của dịch bệnh Covid-19 tác động tới việc nhập khẩu chip nên việc trả Căn cước công dân không được thực hiện đúng tiến độ. Bộ Công an cho biết, sẽ nỗ lực sản xuất, trả thẻ cho người dân trong thời gian sớm nhất, đạt chỉ tiêu đến tháng 9/2021 sẽ in và trả toàn bộ số thẻ Căn cước công dân đã tiếp nhận giấy tờ.

doi-can-cuoc-cong-dan-1.[1]

=====> Xem thêm nguồn tin tức này: landbookvn.com

Thủ tục cấp đổi từ chứng minh nhân dân

Bước 1: Người dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền để đề nghị đổi thẻ Căn cước công dân hoặc khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Cán bộ tiếp tục yêu cầu tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập giấy tờ cấp thẻ. Nếu chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu thì công dân phải xuất trình một trong các loại hồ sơ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân.

Bước 3: Trường hợp công dân đủ điều kiện, giấy tờ thì cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm giấy tờ cấp thẻ CCCD để in trên Phiếu thu thập thông tin CCCD.

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD tiếp nhận vân tay của công dân qua máy tiếp nhận vân tay, chụp ảnh chân dung, thu lệ phí cấp thẻ theo quy định.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân

Công dân nhận giấy hẹn trả kết quả và nhận kết quả theo giấy hẹn.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết); nơi trả kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận thủ tục hoặc trả qua đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết: Tối đa 8 ngày làm việc (Điều 11 Thông tư 60/2021/TT-BCA).

Thủ tục cấp đổi từ Căn cước công dân mã vạch

Về văn bản việc cấp đổi CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip tương tự như đổi CMND 09 số, 12 số sang CCCD gắn chip. Khi đổi CCCD mã vạch sang CCCD gắn chip thì CCCD mã vạch cũng bị thu lại (khoản 3 Điều 24 Luật CCCD và khoản 8 Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA).

Như vậy, từ ngày 01/7/2021, làm Căn cước công dân không cần điền Tờ khai. Ngoài ra, người dân cũng cần lưu ý, từ ngày này, chỉ duy nhất 01 trường hợp công dân được cung cấp giấy xác nhận số CMND khi có yêu cầu là trong mã QR code trên thẻ Căn cước công dân không có thông tin về số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân cũ. Những trường hợp còn lại, cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm soát thông tin về số Căn cước công dân, số Chứng minh nhân dân của công dân thông qua việc quét mã QR code trên thẻ CCCD.