Mặt bằng Dự án Quy Nhơn Melody được quy hoạch xây dựng trên khu đất  tổng diện tích 7.105,6m2 với 2 Bock căn hộ là Tropical Tower & Flamenco Tower, cao 35 tầng, 1 tầng hầm. Số lượng căn hộ Quy Nhơn Melody là 1360 căn hộ & 21 căn shophouse.

Quy Nhơn Melody

Tropical Tower

Tropical Tower tọa lạc tại đường Nguyễn Trung Tín, Quy Nhơn. Căn hộ Tropical Tower cao 35 tầng và 1 tầng hầm. Tầng 1, 2 là shophouse, tầng 3,4 là bãi đậu xe, tầng 5 gồm các tiện ích và dịch vụ, từ tầng 6 đến tầng 34 là các căn hộ du lịch. Tropical Tower  14 căn shophouse & 664 căn hộ du lịch  diện tích từ 50 – 85m2, thiết kế từ 1 – 3 phòng ngủ.

===> Cập nhập thêm thông tin mới nhất tại đây: landbookvn.com

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Tropical Quy Nhơn Melody Tầng 1

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Tropical Quy Nhơn Melody Tầng 2

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Tropical Quy Nhơn Melody Tầng 6-9; 12-15; 18; 20-21; 24-27; 30-34

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Tropical Quy Nhơn Melody Tầng 10-11; 16-17; 22-23; 28-29

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Tropical Quy Nhơn Melody Tầng 19

Flamenco Tower

Flamenco Tower tọa lạc tại đường Chương Dương, Quy Nhơn gồm 668 căn hộ du lịch & 7 căn shophouse.

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Flamenco Quy Nhơn Melody Tầng 1

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Flamenco Quy Nhơn Melody Tầng 2

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Flamenco Quy Nhơn Melody Tầng 7 – 10; 13 – 16; 20 – 22; 25 – 28; 31 – 34

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Flamenco Quy Nhơn Melody Tầng 11 – 12; 17 – 18; 23 – 24; 29 – 30

Quy Nhơn Melody

Mặt bằng Flamenco Quy Nhơn Melody Tầng 19