Tiếp tục cập nhật tiến độ căn hộ Q7 Saigon Riverside năm 2021. Đây là dự án của Hưng Thịnh Corp, nhà đầu tư uy tín hiện nay. khách hàng có thể an tâm về tiến độ xây dựng cũng như thời gian bàn giao nhà. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên về dự án Q7 Sài Gòn Riverside.

Hình ảnh tổng thể dự án Q7 Saigon Riverside Complex

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Hình ảnh tổng thể dự án Q7 Saigon Riverside Complex

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Hình ảnh tổng thể block Mecury và block Uranus

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

>>>>>>>>> Xem thêm bài viết khác tại đây: landbookvn.com

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021

Tiến độ Q7 Saigon Riverside Complex tháng 7/2021